Masu Taka : ceramic box
48600 yen

升たか 色絵百鹿紋 陶箱10296604_726930120763866_8950395005716954639_n