No. 22 朱拭漆椀117×45

No. 22 朱拭漆椀
shu fukiurushiwan

Φ11.7 h4.5cm

sold