No. 23 朱拭漆椀 125×65

No. 23 朱拭漆椀
shu fukiurushiwan

Φ12.5 h6.5 cm

sold