No. 28 黄拭漆椀 110×74

No. 28 黄拭漆椀
ki fukiurushi wan

Φ11×7.4 cm

sold