No19 白拭漆椀

No19 白拭漆椀
shiro fukiurushi wan

Φ11 h5.5 cm

sold