No15 白拭漆椀

No15 白拭漆椀
shiro fuki urushi wan

Φ11.5 H8.5
sold