No5 黒拭漆椀

No5 黒拭漆椀
kuro fukiurushi wan

Φ12 H5.5

sold